A cikk a spanyol és kreol nők életének néhány aspektusát vázolja fel a gyarmati korszak végén Latin-Amerikában, elsősorban a házassággal és a zárdaélettel kapcsolatban, hiszen ahogyan a korabeli teológusok és erkölcsbírák fogalmaztak, a nő előtt akkoriban két út állt: vagy egy férfival, vagy Istennel köt házasságot.

Megjelent: Csikós Zsuzsanna és Szilágyi Ágnes Judit (szerk.): Románc és vértanúság. Nők a hispán világ történetében, Szeged, Americana ebooks, 2015
http://ebooks.americanaejournal.hu/hu/books/romanc-es-vertanusag/

A cikk teljes szövege:
mujeres_hu